Portfólio služieb

Zabezpečenie príjmu

Ochrana Vášho súčasného životného štýlu v prípade nepriaznivých udalostí je prioritou v správe finančného majetku. Zaručiť Vám hladký priebeh života nedokážem, ale viem Vám pomocť so zabezpečením Vašich finančných prostriedkov, ktoré dokážu zmierniť niektoré existenčné problémy, s ktorými sa počas života môžeme stretnúť.

Pri voľbe vhodného zabezpečenia príjmu a majetku sa opierame o dlhoročné skúsenosti, a vyberáme spomedzi spoľahlivých a silných partnerov pôsobiacich na slovenskom finančnom trhu.

Lepší dôchodok

Dôchodkové zabezpečenie patrí do finančného portfólia každého z nás. Klienti často nemajú presné informácie o fungovaní dôchodkového systému, a nevedia si správne vypočítať objem peňazí potrebných na dôstojné prežitie pri odchode do penzie.

Taktiež Vám viem odporučiť vhodné riešenie v prípade, že už si na dôchodok sporíte prostredníctvom 2. a 3. piliera, prípadne investujete prostredníctvom rôznych produktov alebo využívate sporenie cez životné poistenie.

Investície

Počas života túžime po rôznych veciach, ktorých financovanie obnáša miernu dávku vytrvalosti a trpezlivosti, pretože si na ne musíme najskôr penazie zarobiť a odložiť. Investovanie predstavuje skvelý nástroj, ktorým vieme čas sporenia urýchliť tým, že financie postupne zhodnocujeme. Začať investovať môžeme pritom už s veľmi malou sumou.

Pri investovaní je dôležité vyberať si správneho partnera, v čom Vám pomôžem pri tvorbe Vášho finančného plánu.

Sporenie pre deti

Pravidelným investovaním nazbierate počas rokov potrebný kapitál pre mladých dospelých, ktorí na prahu dospelosti budú čeliť prvým výdavkom spojenými so štúdiom alebo kúpou nehnuteľnosti. Pripravujte svojim deťom vstup do života už od narodenia, kedy najlepšie využijete efekt zloženého úročenia.

Na konkrétne modelové situácie sa môžeme spoločne pozrieť na osobnej konzultácii, a ciele pre Vaše deti zahrnieme aj do Vášho finančného plánu.

Bývanie

Na trhu s nehnuteľnosťami a hypotékami sa podmienky často menia, a preto je dôležité mať vždy aktuálne informácie.Klientom pomáham orientovať sa v zložitom systéme pri riešení ich vysnívaného bývania, kedy ich sprevádzam celý procesom od výberu vhodnej nehnuteľnosti cez načerpanie úveru až po pravidelný servis.

Počas obdobia, kedy platíte hypotéku nastanú možnosti úver refinancovať a ušetriť, preto s klietmi dlhodobo spolupracujem aj po načerpaní hypotéky a o každej zmene, ktorá je pre nich výhodná ich ihneď informujem.

Starostlivosť

Najdoležitejšou službou, ktorú Vám poskytujem je dlhodobá starostlivosť o Váš finančný majetok. V priebehu rokov, počas ktorých sa budeme pravidelne stretávať dohliadnem na to, aby boli Vaše podmienky vo finančných inštitúciach vždy výhodné a v súlade s tým, na čom sme sa dohodli.

Mojou úlohou je informovať Vás o možnostiach, pomocou ktorých sa bude Vaše finančné portfólio bezpečne zachovávať a zhodnocovať. Zaručujem Vám pritom diskrétnosť, otvorenosť, korektnosť a ľudský prístup na prvom mieste.